РИТЕЙЛ ПАРК ПЛЕВЕН

Ритейл парк Плевен За проекта търговска площ – 15 000 m2 прилежаща инфраструктура Обхват на дейностите изграждане на вътрешна електроинсталация силова електроинсталация табла и автоматизация площадкова мрежа изграждане на слаботокови инсталации пожароизвестяване аварийно оповестяване структурни кабелни системи видеонаблюдение контрол на достъп

РИТЕЙЛ ПАРК ВЕЛИНГРАД

Ритейл парк Велинград За проекта търговска площ – 12 000 m2 прилежаща инфраструктура Обхват на дейностите изграждане на вътрешна електроинсталация силова електроинсталация табла и автоматизация площадкова мрежа изграждане на слаботокови инсталации пожароизвестяване аварийно оповестяване структурни кабелни системи видеонаблюдение контрол на достъп

ХОТЕЛ ЗА ВИНЕН ТУРИЗЪМ И СПА “КАТАРЖИНА”

Хотел за винен туризъм и спа “Катаржина” За проекта 40+ стаи SPA комплекс Обхват на дейностите Електроинсталации силова електроинсталация табла и автоматизация видео наблюдение контрол на достъп компютърни комуникационни мрежи